Uit de media

Uit het Noordhollands Dagblad - 1 juli 2021

Uit het Zaans Stadsblad - 3 juni 2021

Uit het Zaans Stadsblad - 25 maart 2021

Uit het Noord-Hollands Dagblad - 22 januari 2021

Uit de Orkaan - 20 januari 2021

Uit het lint - september 2020

Doe het lekker zelf (maar wel samen)!

Wanneer je een idee hebt voor het verbeteren van je woonomgeving, dan kan je achterover gaan zitten en afwachten of iemand er iets mee  gaat doen. Of je kan je schouders

eronder zetten en het zelf aanpakken. Medestanders zoeken, grote partijen erbij betrekken, de lokale pers inschakelen en een héle lange adem hebben zijn dan belangrijke ingrediënten voor het bereiken van doelen. Dat zijn de tips van de ervaringsdeskundigen uit Nauerna en Saendelft Waterrijk.

Groen Waterrijk hield op 26 september 2020 zo’n publieksvriendelijke actie door alle buren van Saendelft Waterrijk uit te nodigen voor de Burendag op het basketbalveld aan de Omweg. Natuurlijk werden alle Corona-maatregelen in acht genomen op de gezellige informatiemarkt met heerlijke hapjes voor bij de thee en springkussens voor de kinderen terwijl de werkgroep Groen Waterrijk  informatie gafen steun vroeg aan belangstellenden.

Ook dit verhaal kent al een vrij lange geschiedenis en begon ruim 20 jaar geleden toen bleek dat er toch geen woningen gebouwd konden worden aan de Omweg, terwijl mensen daar al een nieuw huis gekocht hadden. Ook hier liep het traject tot aan de Raad van State met als uiteindelijke uitkomst dat de mensen die aan de Omweg zouden gaan wonen, een bon kregen om elders in de nieuwe wijk een woning met korting te kunnen kopen, een woonwijk waar nu weinig openbaar groen blijkt te zijn en dat een braakliggend terrein aan de Omweg heeft.

Carel Prins, de huidige secretaris van de werkgroep, liet samen met anderen hun honden uit op dit terrein en bedachten dat het leuker zou zijn om over een strandje te lopen in plaats van over een kale vlakte. Deze ingeving leidde na hard werken door de werkgroep Groen Waterrijk tot het raadsbesluit van november 2019 om de zogenaamde Forbostrook de eerste vijf jaar niet te verkopen maar in bruikleen te geven aan de werkgroep Groen Waterrijk, de aanleg van dit project samen met de werkgroep en bewoners te faciliteren en samen met de raad de situatie na vijf jaar te evalueren. Het overwinnen van deze horde werd op burendag gevierd maar tijd om stil te staan heeft de
werkgroep niet.

De werkgroep bestaat uit 11 personen uit de wijk, een mooie mix van verschillende leeftijden, verschillende achtergronden, verschillende meningen maar allemaal met hetzelfde doel voor ogen: “een geweldig park creëren voor iedereen”.

Voorzitter Saskia Hille vertelt dat er een vlekkenplan ontworpen is waarin veel ideeën die bewoners aangeleverd hebben, verwerkt zijn: een honden uitrenplaats met strandje, speelheuvel, ontmoetingsplek, prairietuin en siervruchtenbomen, sportveld en evenementen/sportterrein. Voor dit plan is geld nodig en dat is nu de uitdaging. Lukt het om binnen 5 jaar voldoende geld op te halen en de plannen uit te voeren zodat er straks een park aan de Omweg ligt en de Gemeente daardoor afziet van het verkopen van de grond aan industriële bedrijven?

Het lijkt een enorme klus waar de werkgroep vól voorgaat:  het belang voor de buurtbewoners is zó groot, we doen het voor onszelf, voor onze kinderen, voor onze ouderen,
voor onze toekomst
”, zo verklaart Saskia vol vuur de enorme inzet van de werkgroep. Wilt u meer weten over de plannen, de achtergrond en/of wilt u weten hoe u kunt helpen bij het maken en beheren van het park? Kijk op www.groenwaterrijk.nl

Zowel in Nauerna als in Saendelft Oost hebben ze een lange weg afgelegd en is er nog een hoop te doen voordat hun plannen verwezenlijkt zijn.

In Saendelft is een eerste stap gezet naar het inzamelen van voldoende financiële middelen voor het realiseren van een park waar groen en natuur, ontmoeten en ontspannen, sporten en evenementen een plek kunnen vinden.

Beide werkgroepen geven aan niet te willen ´verzuren´ bij tegenslag of frustratie. Diep ademhalen en met elkaar het strategische plan blijven volgen, is het motto.
Uiteindelijk is het de bedoeling dat beide projecten voor mooie natuur gaan zorgen waar heel Assendelft van kan gaan genieten!

Heeft u ook een idee om uw woonomgeving te verbeteren maar vindt u het lastig te bedenken hoe u dit zou kunnen aanpakken? Zowel Ewald als Saskia zijn welwillend om u tips te geven om te starten. Ewald kunt u bereiken via de contactpagina op nauerna.nl, Saskia kunt u mailen op info@groenwaterrijk.nl